Yöntem Minimum miktar Maksimum miktar
Kripto Para 200₺ 3.000.000₺
Payfix 200₺ 100.000₺
Payco 200₺ 1.000.000₺
Popypara 200₺ 250.000₺
Vegapay Havale 200₺ 500.000₺
Ultrapay Havale 250₺ 50.000₺
Banka Transferi (EFT) 1000₺ 500.000₺
Papara [SN] 200₺ 500.000₺
Anında Mefete 200₺ 100.000₺
Vegapay Papara 200₺ 500.000₺
Multipay Havale 200₺ 100.000₺
Multipay Papara 200₺ 20.000₺
Kolaypay Havale 200₺ 1.000.000₺
Kolaypay Papara 200₺ 500.000₺
Sanalpays 200₺ 500.000₺
Papara 1000₺ 100.000₺
Multipay Pep 200₺ 5.000₺
Multipay Hayhay 200₺ 100.000₺
Multipay Paycell 200₺ 100.000₺
Anında Papara 200₺ 25.000₺
Vevopay Havale 200₺ 100.000₺